huset_40x50.jpg

Fotograf Micke Sandström

Posts in Auktioner
60 002 tack!

Att jag stöder Hjärt-Lungfonden är ingen nyhet för många av er. En av anledningarna till att jag vill stödja forskningen kring hjärtsjukdomar är att jag själv har haft ett medfött hjärtfel.

Read More